...
Hoppa till innehåll

Välkommen till Solsbo Vilt!

Vi utvecklar hållbar jakt.

Av jägare – för jägare

Det är sällan eller aldrig att vi lanserar en produkt utan att den genomgått ordentliga tester av både oss själva och en testpanel för att säkerställa kvaliteten. Allt för att de inte ska svika i skarpt läge.

Lokal närvaro

Självklart så skickar vi produkterna du önskar men vi finns också på plats i lokaler inne i Vimmerby med flexibla öppettider så du kan komma och hämta om akut behov uppstår.

hållbar jakt, viltvård, verktyg, produkt

Vi har utvecklat hållbar jakt sedan 2015

Vi älskar jakten och allt som har med det att göra, därför har vi tagit steget fullt ut och utvecklar numera redskap för en hållbar jakt.

Vi på Solsbo Vilt har alltid hållbarhet framför ögonen när vi utvecklar och tillverkar våra produkter samt väljer ut produkter från övriga tillverkare vi samarbetar med. Att verka i branschen ställer krav på etik och moral då vi kan påverka stora värden, båda för markägare och jakträttsinnehavare. Ska vi uthålligt kunna jaga och förvalta stora viltstammar så måste vi noga tänka oss för. De produkter som vi erbjuder uppfyller idag detta. De är redskap för att kunna uthålligt bedriva en hållbar jakt, förvaltning och viltvård.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.