...
Hoppa till innehåll

UTVALDA PRODUKTER FÖR

VAKUUMPACKNING

Att vacka din mat är att vara smart och ekonomisk. Genom att merparten av syret tas bort i samband med vakuumprocessen så ökar hållbarheten avsevärt. Du slipper frysbränna på kött, du kan tillaga kött och fisk enligt Sousvidemetoden, köpa storpack och vacka en del. Listan på antalet fördelar kan göras lång. För dig som inte vacker speciellt mycket och vill ha maskinen nära tillhands så rekommenderar vi home-versionen som ryms i en vanlig kökslåda. För dig med större mängd råvara som ska vackas och gör det regelbundet så rekommenderar vi pro-versionen.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.