Utvecklar

hållbar jakt

Vi på Solsbo Vilt har alltid detta framför ögonen när vi utvecklar och tillverkar våra produkter samt väljer ut produkter från övriga tillverkare vi samarbetar med. Att verka i jaktbranschen ställer krav på etik och moral då vi kan påverka stora värden, båda för markägare och jakträttsinnehavare. Ska vi uthålligt kunna jaga och förvalta stora viltstammar så måste vi noga tänka oss för. De produkter som vi erbjuder uppfyller idag detta. De är verktyg för att kunna uthålligt bedriva en hållbar jakt och viltvård.

Kontakta oss för mer information.

Solsbo Vilt

Daniel P. Sandin

daniel@solsbo.se

076-134 77 78