...
Hoppa till innehåll

Välkommen till vår godsmottagning!

Den aktuella dörrkoden just nu är:

32
21
13
17
14
15

Slå koden på sifferpanelen och avsluta med "låsupp-knappen" längst ned till vänster.

Nu öppnas dörren och ni kan därmed öppna porten bredvid för större gods.

Är godset så stort så det inte går in genom porten så får ni lossa det utanför samt ringa oss omgående.

Lämna godset, lås porten samt stäng dörren efter er.

Vänligen notera att lokalen är kameraövervakad för er och vår säkerhet.

Ha en bra dag!

Danne Sandin
0761347778

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.